Kuglefibler

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Email

Blandt de ældste fibler findes der en gruppe, der kaldes kuglefibler. Fælles for dem er, at de er forsynet med to eller tre kugler på bøjlen, og de dateres til periode IIIa i førromersk jernalder (150-50 f.Kr.). Der kan imidlertid identificeres forskellige undertyper, der dominerer i bestemte dele af landet.

Nedenstående er baseret på Jesper Laursens opdeling fra 1984. Annette Bieger anvender i sin omfattende afhandling en anden opdeling, men jeg har fundet det passende her at holde sig til opdelingen i den nyeste danske specialartikel om emnet.

Mellem La Tène konstruktion (gruppe I)

Kuglefibel, gruppe 1

Kuglefibel tilhørende gruppe I

Kuglefibel, gruppe 1

Kuglefibel tilhørende gruppe I

Navnet hentyder til en mellem- og vesteuropæisk jernalderkultur, der har dannet grundlag for at skelne mellem forskellige fibelkonstruktioner. Mellem La Tène betyder, at foden af fiblen (efter nåleholderen) er ført op til bøjlen. Kuglefibler af denne type kan være udført i jern eller bronze, men kuglerne er næsten altid udført i bronze. I sagens natur betyder det, at det i nogle tilfælde kun er kuglerne, der er bevaret, mens resten af fiblen er rustet væk. Kuglerne er ofte forsynet med korsformede fordybninger på oversiden til emailleindlæg. Typen hører til i den tidlige del af periode IIIa og forekommer hyppigst på Bornholm, hvor den dominerer blandt kuglefiblerne.

Støbt med enkel trådformet fod (gruppe II, 1)

Kuglefibel, gruppe II,1

Kuglefibel tilhørende gruppe II,1

Minder i konstruktionen om de ovennævnte fibler, men er støbt og er sikkert lokale bronzestøberes efterligninger af disse. Hvis kuglerne er udsmykket, er det som regel med simple cirkelfigurer på siderne. I nogle tilfælde er kuglerne fladet af på undersiden. Typen kendes særligt fra Fyn, hvor tyngdepunktet ligger i det vestfynske område.

Støbt med skiveformet fod (gruppe II, 2)

Kuglefibel, gruppe II,2

Kuglefibel tilhørende gruppe II,2

Denne type kendes på den særlige afslutning på foden, der er skive- eller kraveformet. Samtidig skiller den sig ud fra de ovennævnte typer ved en kraftigere konstruktion omkring nåleholderen. Typen hører hjemme i den østlige del af Jylland.

Støbt uden skiveformet fod (gruppe II, 3)

Her mangler den skiveformede fod, men ellers minder typen om den foregående. Der er kun to kugler på bøjlen, men der kan være en tredje kugle mellem afslutningen på foden og bøjlen. Typen hører hjemme i den østlige del af Jylland.

Støbt med tilspidset eller kugleformet afslutning på fod (gruppe II, 4)

Kuglefibel, gruppe II,4

Kuglefibel tilhørende gruppe II,4

Typen har to eller tre kugler, hvoraf den ene er anbragt mellem bøjlen og det yderste af foden, der enten afsluttes af en kugle eller er tilspidset. Typen hører hjemme i det østlige Jylland

Litteratur

  • Annette Bieger: Kugelfibeln. Eine typologisch-chronologische Untersuchung zu den Varianten F, N und O von Beltz, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2003
  • Jesper Laursen: ”Danske kuglefibler” i Hikuin 10 (1984), s. 127-136 (gratis e-kopi kan bestilles på bibliotek.dk)