Baggrundsviden og research

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Email

Genstande er mest interessante, når de kan sættes ind i en sammehæng. Den umiddelbare sammenhæng handler om, hvordan de blev produceret og anvendt. Noget af dette er naturligt at behandle ved de enkelte genstandstyper, mens andet gælder for flere genstandstyper og derfor ganske er oplagt at behandle i artikler for sig som en form for baggrundsviden.

Andre emner ligger længere væk fra selve genstandene, men er stadig interessant. Hvordan dyrkede man jorden, hvilke husdyr havde man, hvor bosatte man sig og hvordan begravede man sine døde? Denne type baggrundsviden og research vil der også være plads til under kategorien her.