Ophavsret

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Email

Generelt må indhold på siden benyttes til privat brug. Det vil sige, at du må udskrive indhold og gemme elektroniske kopier på din computer, tablet, smartphone, e-boglæser eller andre relevante enheder. Du må også dele udskrifter eller elektroniske kopier med familie, venner og bekendte.

Ønsker du at bruge indhold fra siden på anden måde, så bedes du kontakte mig først. Normalt vil der ikke være problemer med det, men jeg vil gerne holde styr på den slags. Ved kommercielt brug vil der kunne blive tale om betaling for brug af indhold.

E-bøger

Siden vil efter planen indholde en del e-bøger, som jeg har produceret ved at scanne trykte bøger. Disse er udgivet her under en af følgende tre kriterier angående ophavsret.

Bøger med udløbet ophavsret

Efter gældende dansk lovgivning ophører ophavsretten på et værk 70 år efter skaberens død. Hvor det er tilfældet, kan der derfor frit skabes e-bøger på basis af de trykte bøger.

Bøger med særlig tilladelse

I tilfælde af, at ophavsretten på en bog ikke er udløbet, vil jeg som hovedregel have spurgt ophavsrettighedsindehaveren om lov til at udgive bogen som e-bog her på siden. I så fald vil det være nævnt i forbindelse med link til bogen og eventuelle særlige begrænsninger vil også fremgå.

Bøger uden tilladelse

I en række tilfælde er ophavsretten på en bog ikke udløbet, men der er problemer med at finde frem til ophavsrettighedsindehaveren. Det vil primært dreje sig om, at forfatteren er død for mange år siden, og forlaget, der har udgivet bogen, eksisterer ikke længere.

Her har jeg foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at ophavsrettighedsindehaveren har tænkt sig at benytte sig af sin ret til bogen. Tommelfingerreglen er, at hvis forfatteren er død for mindst 40 år siden, og bogen sidst er udkommet for mindst 40 år siden, så anser jeg det ikke for sandsynligt, at bogen vil blive udgivet igen. Og dermed har jeg tilladt mig at lægge bogen her på siden som e-bog.

I disse tilfælde hører jeg meget gerne fra ophavsrettighedsindehaverne, også selvom de ikke har problemer med, at jeg har lavet en e-bog og lagt den her på siden. Jeg har nemlig ingen intentioner om at krænke nogens ophavsret og ville rigtig gerne have indhente forhåndstilladelse, hvis jeg havde været i stand til at finde frem til rette vedkommende.